0193
KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG
1.4S, (E)
ObegrÀnsad vÀrdeberÀknad mÀngd
Data för UN 0193, KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG
UN-nummer 0193
Namn KNALLSIGNALER FÖR JÄRNVÄG
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4S
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 4
Tunnelkod (E)
SÀrbestÀmmelser
BegrÀnsad mÀngd 0
Reducerad mÀngd E0
Förpackningsinstruktioner P135
SÀrbestÀmmelser för förpackning
BestÀmmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
SÀrbestÀmmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
SÀrbestÀmmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
SÀrbestÀmmelser för transport: Kollin
SÀrbestÀmmelser för transport: Bulk
SÀrbestÀmmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
SÀrbestÀmmelser för transport: AnvÀndning S1