0409
TÄNDRÖR, med sĂ€kringar
1.2D, (B1000C)
MÀngden avser nettovikt av det explosiva Àmnet i kg
Data för UN 0409, TÄNDRÖR, med sĂ€kringar
UN-nummer 0409
Namn TÄNDRÖR, med sĂ€kringar
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.2D
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
SÀrbestÀmmelser
BegrÀnsad mÀngd 0
Reducerad mÀngd E0
Förpackningsinstruktioner P141
SÀrbestÀmmelser för förpackning
BestÀmmelser för samemballering MP21
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
SÀrbestÀmmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
SÀrbestÀmmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
SÀrbestÀmmelser för transport: Kollin V2
SÀrbestÀmmelser för transport: Bulk
SÀrbestÀmmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3 CV4
SÀrbestÀmmelser för transport: AnvÀndning S1